DOPING-POLITIK

FitnessØ er som medlem af Foreningsfitness underlagt de anti-doping regler og kontrolregulativer som er beskrevet af Antidoping Danmark.

§ - Brug og/eller salg af dopingmidler er strengt forbudt og medfører ekskludering af FitnessØ

§ - Alt salg af kosttilskud og lignende er forbudt

§ - FitnessØ samarbejder med Antidoping Danmark og får jævnligt uanmeldt kontrolbesøg

§ - FitnessØ forbeholder sig ret til at udtage medlemmer til kontrol

§ - Uhensigtsmæssig omgang/omtale af doping kan medføre ekskludering af FitnessØ

§ - Den siddende bestyrelse i FitnessØ er til enhver tid ansvarlig for foreningens doping politik. Alle medlemmer og instruktører kan henvende sig til bestyrelsen, såfremt de har en bekymring eller mistanke om doping misbrug hos et eller flere medlemmer.

Ved indmeldelse i FitnessØ accepteres antidoping politikken.

Ved eksklusion fra FitnessØ bortfalder muligheden for tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

For mere info omkring doping, se www.antidoping.dk og www.aalborg.dk/antidoping